Erb města Šluknova ŠLUKNOVSKÉ NOVINY
MĚSÍČNÍK PRO ŠLUKNOVSKÉ OBČANY
Na Internetu od srpna 1998.

Ročník Číslo
1998 8, 9, 10, 11, 12
1999 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2001 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2002 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Interdata PeriodikaRegion

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY
měsíčník pro šluknovské občany
Vydává
MěÚ Šluknov v nákladu 13 000 výtisků. Šéfredaktorka: I. Barcalová (tel. 386241).
Povoleno referátem kultury Okresního úřadu Děčín.
Tisk
Aleš Gáll, Šluknov
Inzerce
cena inzerce smluvní
inzeráty příjmáme na MěÚ Šluknov, 1. poschodí - p. Barcalová
WWW stránky
firma Interdata - první poskytovatel připojeni k internetu pro Šluknovsko

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )