Domácí stránka SNZpravodajstvíKulturaSportDopisyHledání


Číslo 8/99

 

Otázka pro starostu …

Autor: red

slk0801.jpg

Pane starosto, ve čtvrtek 1. července t. r. navštívil – poprvé ve známé historii našeho města - Šluknov prezident České republiky pan Václav Havel.

Mohl byste našim čtenářům říci, jaký Vy sám osobně jako starosta města máte z této návštěvy pocit a zda tato návštěva může být našemu městu a regionu nějak užitečná?

Víte, existují záležitosti, jejichž význam, nebo přínos se nedá ničím vyčíslit, nedá se přepočítat, nedá se zvážit. A návštěva prezidenta republiky přímo ve Šluknově byla jednou z nich. Už navždycky bude součástí historie města, a to bez ohledu na to, zda něco přinesla, nebo ne, ve hmotném slova smyslu. Vždyť návštěva hlavy státu ve městě, procházka mezi občany, krátký improvizovaný projev i následná beseda se starosty Šluknovska, to se neděje každý den a tato událost se určitě, více nebo méně, dotkne každého občana města. Pochopitelně, že na ni může mít svůj názor, ale přesto se na živého prezidenta přijde podívat alespoň ze zvědavosti.

Pokud jde o moje pocity, znovu jsem rychle pochopil, od čeho vznikl název starosta! Ve chvíli, kdy byl termín návštěvy a její program dohodnut, jsem si uvědomil, že na krátkou chvíli bude město středem pozornosti, že se tu objeví spousta lidí, kteří hledají a rádi najdou chyby a nedostatky, které se v dnešní době zveřejňují daleko lépe, než dobré věci, že i u nás žijí lidé, kteří na sebe chtějí upozornit, a to jakýmkoliv způsobem, a co se všechno může stát, když se sejde anonymní dav lidí. V hlavě se mi promítly všechny věci, které se nám ještě nepodařilo dořešit, nebo dokončit a které je nutné velmi rychle dopracovat. Navíc je do města pozváno dalších sedmnáct kolegů starostů, kteří budou naše město srovnávat se svým a jejich oči jsou daleko kritičtější a všímavější k detailům, než oči prezidenta, nebo ministra. Ze všech těchto důvodů jsem si přál, aby Šluknov zanechal jen dobrý dojem.

Teď, když je po návštěvě, mohu říci, že celá akce dopadla dobře, organizace a přípravy klaply do posledního puntíku a celá událost proběhla bez sebemenších problémů. Chci proto poděkovat všem, kteří návštěvu prezidenta ve Šluknově připravovali, a to ať šlo o pracovníky městského úřadu, technických služeb, kulturního oddělení MěÚ, pekárny Haback, Grafických tiskáren Velký Šenov, květinářství Míša, restaurace Klub a dalších, ale i o příslušníky Policie ČR, městské policie i pohraničního oddělení Policie ČR. Hlavně ale chci poděkovat všem Šluknovákům, kteří se na Václava Havla přišli podívat a připravili mu krásné přivítání i skvělý doprovod na jeho procházce městem.

Pokud jde o moje osobní pocity – víte, termín návštěvy prezidenta, její program, organizaci a další náležitosti – to jsou věci, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, ty jsou prostě dány „shora“. Já jsem měl štěstí, že jsem byl – jak rád říká klasik – ve správné době na správném místě. Byl jsem zvolen starostou města a v mém volebním období se návštěva uskutečnila.

A přestože jsou moje názory na politiku i na životní styl od prezidentových poněkud odlišné a mnohdy s těmi jeho silně nesouhlasím, mít možnost osobně s ním mluvit, doprovázet ho, stát přímo vedle něho, vyprávět mu o městě, kde žiji a kde jsem se narodil, to je věc, která by „zacvičila“ asi s každým a stejně to dopadlo i se mnou. Dojem to byl obrovský, pocit velmi slavnostní a určitě na něj nezapomenu. Přestože dalším generacím zůstane možná jen zápis v pamětní knize města a několik fotografií, pro mne to byl velice silný zážitek a tak ho budu prezentovat dál.

Ještě přímou odpověď na vaši otázku – návštěva prezidenta městu a regionu konkrétní hmotný přínos nepřinesla. Ale dala najevo, že nejsme zapomenutá oblast, že jsme a zůstaneme důležitým pohraničním krajem, ve kterém se sice nežije lehce, ale stále se s ním počítá. Ale ukázala i to, že se o nás nikdo starat nebude a že pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme si pomoci sami, vlastníma rukama a vlastními myšlenkami.

Ještě poznámku, která se už netýká bezprostředně návštěvy. Na schůzkách se starosty Šluknovska, které se uskutečnily později, jsme shodně konstatovali, že přístup novinářů z deníků na všech úrovních – od celostátních po regionální – i z České televize, byl naprosto skandální. Všechna média věnovala daleko větší pozornost loupežím, násilí nebo bulvárním událostem, než dvoudenní návštěvě hlavy státu v našem kraji. Což vytváří určitý obrázek o etice, profesionalitě, ale hlavně o obyčejné lidské slušnosti některých zástupců sdělovacích prostředků.


Prezident Václav Havel ve Šluknově !!!

Autor: red

Ve čtvrtek 1. července 1999 navštívil naše město v rámci své pracovní cesty do Šluknovského výběžku prezident republiky pan Václav Havel.

Program cesty prezidenta republiky po Šluknovském výběžku:

Čtvrtek 1. července 1999:

14.25 hod. příjezd k Ústavu sociální péče v Lobendavě
14.30 hod. návštěva ÚSP
15.00 hod. příjezd do Dolní Poustevny k loutkovému divadélku, před celnicí setkání s ředitelem Celního úřadu Varnsdorf
16.45 hod. příjezd do Šluknova – přivítání starostou města Milanem Kořínkem a přednostou OkÚ Děčín Jiřím Benediktem
16.55 hod. jednání s 18ti starosty Šluknovského výběžku v Domě kultury o problematice regionu za účasti ministra pro místní rozvoj Jaromíra Císaře

Pátek 2. července 1999:

09.30 hod. návštěva expozitury OkÚ Děčín v Rumburku
09.50 hod. návštěva Lorety a městské knihovny v Rumburku
10.55 hod. návštěva muzea ve Varnsdorfu, prohlídka expozic „Život Lužických Srbů a dílo Hanky Krawcec“
11.30 hod. návštěva Továrny obráběcích strojů a. s. ve Varnsdorfu
12.25 hod. příjezd do Jiřetína pod Jedlovou na Křížový vrch
13.00 hod. setkání s tiskem v Jiřetíně

Je pondělí 28. června 1999 a na šluknovské radnici již panuje čilý ruch. Po několika předchozích avizovaných návštěvách prezidenta republiky v našem městě, které se však bohužel z různých důvodů nemohly uskutečnit, je to teď opravdu tady! Poprvé ve známé historii našeho města k nám přijede prezident republiky – a to již za tři dny!

Protokol z kanceláře prezidenta republiky i ochranka udílejí přesné pokyny, které ještě „dolaďuje“ kancelář přednosty Okresního úřadu v Děčíně a je toho třeba tolik zařídit! Připravit pamětní knihu, do které by se mohl pan prezident podepsat, pamětní list, květinovou výzdobu, nechat upéct chléb na přivítání, provést úklid náměstí, sezvat všechny starosty Šluknovského výběžku na posezení s prezidentem do Kulturního domu, připravit velký sál i salonek v Kulturním domě, zařídit akreditaci redaktorek našich novin u tiskového odboru kanceláře prezidenta republiky, zajistit ostrahu za spolupráce všech složek policie (státní, městské, pohraniční apod.) našeho města a nespočet dalších a dalších „drobností“, které padly především na hlavu našeho pana starosty a paní tajemnice.

Ve čtvrtek odpoledne přijíždí prezidentská ochranka a zdá se, že vše je v pořádku připraveno. Osmnáct starostů z celého Šluknovského výběžku čeká v salonku Kulturního domu a beseduje s ministrem pro místní rozvoj Jaromírem Císařem. Před radnici je vynesen pult, připravena pamětní kniha, mikrofon, květiny, holčičky s ošatkou čerstvě upečeného chleba a solí netrpělivě přešlapují, na náměstí se již sešel poměrně velký dav lidí a také na starostovi i pracovnících města je znát mírná tréma. Zbývá jen čekat.

Čekání však netrvá dlouho, téměř přesně na čas přijíždí na náměstí v doprovodu policejních aut stříbrná prezidentská limusina s vlajkou a z ní vystupuje prezident republiky pan Václav Havel s doprovodem.

Vstříc mu vychází starosta Šluknova Milan Kořínek, přednosta Okresního úřadu Děčín Jiří Benedikt, tajemnice MěÚ Šluknov Jaroslava Kirschová s květinami a holčičky s chlebem a solí. Cvakající spouště fotoaparátů a videokamery i přes nekompromisní postoj prezidentské ochranky dokumentují tento výjimečný okamžik v historii našeho města.

Poté pan prezident za doprovodu starosty přichází před radnici, kde se podepisuje do pamětní knihy, dostává pamětní list a panem starostou je vyzván k mikrofonu. Čekající dav šluknováků čeká trpělivě na pár slov pana prezidenta, která uslyší na vlastní uši a která jsou určena jen jim.

slk0802.jpg

Poté se pan prezident se spolu s ministrem, starostou i celým doprovodem vydává na „procházku“ náměstím – okolo pekárny Haback, mezi oběma parčíky na ul. Dr. Edv. Beneše a poté do pěší zóny do Kulturního domu. Tam je již cesta veřejnosti ochrankou neprodyšně uzavřena a do sálu smějí jen pozvaní starostové, členové prezidentova doprovodu a akreditovaní novináři – ti mají možnost dokumentovat celý průběh společného setkání.

slk0803.jpg

Na sále Kulturního domu je již připraven „kulatý stůl“, v jehož čele je usazen prezident republiky, po pravé straně sedí šluknovský starosta a po levé straně ministr Císař a přednosta OkÚ. Starostové Šluknovského výběžku sedí po stranách stolu a čtvrtou řadu uzavírají členové kanceláře prezidenta republiky. Setkání se všemi osmnácti starosty mikroregionu ve Šluknově je hlavním bodem prezidentova programu ve Šluknovském výběžku. Tématem setkání je spolupráce obcí, občanská pospolitost, řešení místních problémů apod. Setkání zahajuje přednosta OkÚ ing. Benedikt, který vítá pana prezidenta i pana ministra a v krátkém proslovu seznamuje všechny přítomné se základními údaji o celém regionu. Poté představuje panu prezidentovi všechny přítomné starosty a starostky a předává mu slovo.

slk0804.jpg

„Dámy a pánové, já vám děkuji, že jste se tu shromáždili, při příležitosti této mé návštěvy Šluknovska. Já se vám přiznám, že nevím, zda jsem někdy v životě na Šluknovsku byl, možná, že ano – v mládí. V každém případě jsem rád, že se v tomto zvláštním koutu naší republiky ocitám, neboť ho znám vlastně od dětství z mapy, kde má svůj výrazný profil. A smyslem této mé krátké návštěvy této končiny naší vlasti je totéž, co je už po 10 let smyslem mých nejrůznějších návštěv nejrůznějších končin naší republiky, měst a obcí – poznávat na místě samém starosti nejen samospráv, ale samozřejmě i občanů a dalších nejrozhodnějších organizací a institucí. Činím z těchto dojmů jakési závěry a tyto závěry chci eventuelně tak, či onak využít, či použít ve své práci.

Nepřijíždím tedy do různých konců naší republiky proto, že bych do nich vezl nějaká převratná poselství, anebo dokonce peníze na jejich rozvoj, ale přijíždím proto, abych co nejlépe poznal rozmanitě strukturované starosti rozmanitých koutů naší vlasti. Tento Šluknovský výběžek mně při tom prvním dojmu, jak tady jezdím několik hodin, zaujal možná dvěma věcmi. Za prvé tím, že to je opravdu hezký kus přírody, kde je spousta kopečků, lesů a luk a je to, zdá se mi, hezký kus krajiny, který možná je tak hezký tak trošku díky svému zvláštnímu a pohnutému historickému vývoji.

Další mé pozorování je, že se tu samozřejmě zapsal do života tohoto regionu velmi významně poválečný odsun – odsun Němců. Byla to oblast převážně německá a samozřejmě ten odsun bylo cosi, co na desetiletí ovlivní nejen sociální strukturu obyvatelstva, ale vůbec charakter toho osídlení, jeho průmysl, služby a všechno. Nicméně za velmi dobré považuji své dlouhé pozorování - totiž že ten historický fenomén toho odsunu neznamená pro tento kraj nějaké silnější česko-německé napětí, které by možná někdo očekával, ale právě naopak. Kudy jsem jezdil, jsem viděl, daleko intenzivnější česko-německou kooperaci, než mohu vidět ve vnitrozemí. To je podle mého mínění velmi pozitivní dojem a je to cosi perspektivního, přihlédneme-li k našemu, poměrně blízkému, vstupu do EU. Samozřejmě, že předpokladem, či jakousi součástí toho členství je, aby mezi námi a jinými národy – a v našem případě především Německem – neexistovaly nějaké předsudky, strachy, nepřátelství apod.

Další můj – třetí dojem je, že velikou vichřicí, tak jako v celé naší zemi i v tomto jejím koutě, byl pád komunismu a vše, co z něj vyplývalo, přechod na tržní ekonomiku. Náhle všechny ty podniky, malé fabričky, to co zde bylo, stanulo tváří v tvář tvrdé realitě a muselo předvést, zda je to schopno se uživit i při normálním tržním prostředí, zaměstnávat lidi, anebo naopak, zda je to odsouzeno k zániku. To je samozřejmě tvrdý zásah do života místních lidí, u kterých byl pravděpodobně ten život jejich předtím v lecčems pohodlnější, ale zásah nevyhnutelný a zásah nepochybně pravý.

Tím, končím tento svůj úvodní pozdrav s tím, že nadále bych rád byl už jen, bude-li to jen trochu možné posluchačem. Vnímavým posluchačem toho, co budete říkat a samozřejmě mě zajímá vše a souvisí to i s přítomností pana ministra Císaře, vše, co souvisí s otázkami místního rozvoje, kooperace obcí, kooperace státní správy a samosprávy, rozvoje infrastruktur, jakousi koncepcí budoucnosti tohoto regionu …

Já například jsem si jist, že tady jsou naprosto totálně nevyužité možnosti turistického ruchu, takového ale řekl bych ekologického, slušného turistického ruchu. Já vím, že v mnoha jižních zemích Evropy, kde, jak víte kolem toho Středozemního moře je ta zem dosti vyprahlá a téměř tam nejsou lesy. Já vím, jak ti lidé by rádi jezdili sem, do nějakého penzionku v těch horách se ubytovali a pak se procházeli a mám ten dojem, že to je jeden z takových potenciálů, které tento region má. Čili já bych mluvil o té koncepci toho rozvoje, o předpokladech té koncepce a co samozřejmě to vyžaduje od politické hlavy státy, co to vyžaduje od legislativy, od exekutivy, čím je možno dobrému rozvoji tohoto regionu pomoci. Podtématem tohoto velmi širokého a obecného tématu je samozřejmě chystaná reforma veřejné správy, vaše očekávání, co si od této reformy slibujete, aby mohla přispět ke skutečné decentralizaci, která by umožnila opravdu dynamicky a smysluplně rozdělovat společné prostředky tak, aby byly co nejlépe využity k obecnému prospěchu.

Děkuji vám za pozornost, budu převážně naslouchat, jak jsem avizoval, i když samozřejmě se nevyhýbám tomu, zodpovědět vám jakýkoliv event. dotaz, který ke mně máte, znám-li na něj ovšem odpověď.“

Ministr Jaromír Císař hovoří především o otázkách, které souvisí s jeho ministerstvem, tj. o bytové výstavbě, průmyslu, památkové péči, reformě veřejné správy, vytváření nových pracovních míst, podnikání apod.

Pak jako první ze starostů dostává slovo starosta hostujícího města Šluknova pan ing. Milan Kořínek:

„Já využívám jako první domácího práva, snad mi to ostatní kolegové – starostové odpustí, ale já, když jsem se připravoval, na co se pana prezidenta zeptám, nebo co řeknu panu ministrovi, tak jsem měl na mysli spoustu věcí, ale oni oba je už řekli přede mnou. Myslím si, že kdyby se vydala encyklopedie, která by se jmenovala „Starosti starostů“, byla by to hezky silná knížka, ale je nás tady 18 a každý určitě své „heslo“ přednese. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, nebo spíše dvě. Hovořili jsme o rozvoji našeho výběžku a konkrétně našeho města. Průmyslová výroba tady v poslední době obrovsky poklesla a není naděje, že by se nějakým způsobem zase stejně rychle zvedla. Nemůžeme tedy počítat s příjmem financí z této strany. Jak pan prezident řekl, jediným a takovým operativním zdrojem pro nás do budoucna je turistika. Turistika, vzhledem k tomu, že většina obcí leží přímo na hranicích, nám může přinést potřebné finanční prostředky. Ale podmiňují to ještě dvě věci – v naší oblasti je několik historických památek, na jejichž opravu a údržbu není tolik peněz. To jsou věci, které nás velice tíží. A když si vzpomenu, že ve Šluknově máme historický zámek, který vyhořel v roce 1985 a od té doby je prakticky jen s opravenou střechou ve stejném stavu, tak to je věc, kterou bychom my tady ve Šluknově, nejen z hlediska turistiky potřebovali vyřešit. Ale bohužel finance na to nejsou. S tím by se člověk snad nějakým způsobem smířil, ale konkrétně se mi nelíbí, když na odpovědných místech dostanu na otázku, jakým způsobem sem dostat peníze, odpověď, že náš zámek není v havarijním stavu a že peníze se dávají jen do havarijních stavů. Takže musíme počkat, až se náš zámek dostane do havarijního stavu a budeme na něj potřebovat třikrát více peněz. Nebo jak dál, poradíte mi nějaké kouzlo? To je jedna věc, co mne velice trápí.

Druhá věc, která souvisí s turistikou je příroda. Pan ministr tady říkal, krajina krásná, louky krásné, lesy krásné, ale souvisí to zase se stavem a rozvojem zemědělství. Zemědělství v naší oblasti je ve stavu velice žalostném, pěstitelství tady prakticky neexistuje a my jsme orientováni na chov dobytka, nebo na pastevectví. Ani pro to už tu nejsou správné podmínky. To všechno odráží, nebo zhoršuje podmínky k rozvoji cestovního ruchu.

To je tedy to, co já jsem chtěl k té pomyslné encyklopedii, o které jsem mluvil, říci. Nemyslím si, že se stane zázrak a všechno se do zítřka změní, vím, že pomoci si musíme jen my sami, ale jsou to věci, které mě, jako starostu Šluknova, tíží momentálně nejvíc. Děkuji.“

Po starostovi Šluknova dostávají slovo i starostové ostatních měst a obcí, aby mohli sdělit prezidentovi, co je jako starosty trápí, co se naopak daří a pan prezident na konkrétní otázky dává konkrétní odpovědi. Předpokládaný konec setkání v 18.00 hodin se trošku protáhl, ale nikomu to nevadí, právě naopak.

Na závěr ještě společné pózování pro společnou fotografii a pak již, zatímco starostové ještě v menších hloučcích pokračují v načaté diskusi, pan prezident s panem ministrem za doprovodu ochranky téměř nepozorovaně odchází. Pěší zóna je zaplněna lidmi, postávajícími v blízkosti prezidentského mercedesu a čekajícími ještě na poslední rozloučení s panem prezidentem. Ten ještě před vchodem do Kulturního domu věnuje dětem pár svých autogramů a již nasedá do prezidentské limuzíny, naposledy zamává na rozloučenou a se svým doprovodem odjíždí do Doubice. Zítra ho čeká druhý den ve Šluknovském výběžku, během kterého navštíví Rumburk, Varnsdorf a Jiřetín pod Jedlovou.

Lidé se pomalu rozcházejí do svých domovů, také starostové se rozjíždějí do svých obcí a ten den, který bude již navždy zapsán do historie našeho města návštěvou prezidenta republiky, pomalu končí. Zbyly jen fotografie, videozáznamy, nakrojený prezidentský chléb, podpis v pamětní knize, ale hlavně určité rozechvění, dojmy a vzpomínky, na které mnozí z nás nikdy nezapomenou.

Závěrem zbývá už „jen“ poděkovat. Poděkovat všem těm, kteří se na přípravě celého dne podíleli:

 • panu ing. Kašparovi, spolumajiteli pekárny Haback za dva speciálně upečené voňavé „prezidentké“ chleby na uvítanou,
 • pracovníkům kulturního oddělení MěÚ, kteří připravili sál i salonek v Kulturním domě pro setkání starostů s panem prezidentem,
 • paní Martině Seidlové z květinářství „Míša“ za krásnou květinovou výzdobu sálu i salonku a za kytici pro pana prezidenta,
 • Grafickým tiskárnám Velký Šenov za vytištění pamětní listiny pro pana prezidenta i listu do pamětní knihy,
 • Katce a Nikolce za uvítání pana prezidenta chlebem a solí,
 • panu Františku Křemenákovi za ozvučení před radnicí,
 • panu Pálinkášovi za obsluhu při jednání starostů s prezidentem,
 • všem pracovníkům Technických služeb, kteří se podíleli na úklidu města,
 • všem složkám policie za udržování pořádku ve městě a ochranu prezidenta a jeho doprovodu,
 • všem pracovníkům města, kteří se na přípravě celého dne podíleli, zejména však panu starostovi a paní tajemnici, kteří na organizaci měli ten největší podíl a panu starostovi pak zvláště za reprezentaci našeho města.

RADNICE INFORMUJE

Autor: red

 • Městská rada schválila pronájem 1. nadzemního podlaží domu čp. 828 v Jiráskově ul. (bývalý bytový podnik) Sdružení Podlipský – Bořecký.
 • Městská rada rozhodla nezvyšovat od 1. 7. 1999 nájemné v Domě s pečovatelskou službou, a to až do dalšího rozhodnutí rady.
 • Městská rada schválila prezentaci města ve stolním kalendáři Šluknovského výběžku pro rok 2000.
 • V souvislosti s neustálým nárůstem počtu nezaměstnaných a počtu osob, pobírajících sociální dávky, byla městská rada nucena navýšit od 1. 8. 1999 počet sociálních pracovníků odboru vnitřní správy.
 • Městská rada se zabývala nabídkou odkupu akcií České spořitelny s. a rozhodla tyto akcie neodprodat a ponechat je v majetku města.
 • Městská rada schválila úpravy v metodickém pokynu pro obsazování uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou a zároveň jmenovala komisi pro přidělování uvolněných bytů v DPS ve složení: pp. ing. Víšek, Procházková, Kirschová, Barcalová, Weberová.
 • Rada vzala na vědomí zprávy kontrolní komise o kontrolách, provedených v městské ubytovně, na hřbitově a kontrole vybírání poplatků za ubytování.
 • Městská rada vzala na vědomí zprávy České školní inspekce z kontroly v Základní škole J. Vohradského a v mateřské škole v Žižkově ulici. Obě zprávy vyzněly v celku pozitivně, drobné připomínky byly na místě odstraněny, nebo byla přijata opatření.
 • Členové městské rady se seznámili s výroční zprávou ředitele ZŠ, která se podrobně zabývá situací v ZŠ. Ve zprávě bylo negativně hodnoceno především personální obsazení nekvalifikovaných pracovníků a nízká aprobovanost učitelů. Stejná je však situace i na okolních školách.
 • Rada schválila nákup ceny pro vítěze Rodea, které se konalo poslední červencový den na ranči v Království.
 • Městská rada uložila Technickým službám města zajistit okleštění stromoví a jiných porostů v ochranných pásmech elektrického vedení.

Víte, že …

Autor: red

… Krajský soud v Ústí n. L. zapsal do rejstříku obecně prospěšných společností Obecně prospěšnou společnost při Střední lesnické škole ve Šluknově? Tato společnost bude poskytovat poradenskou a informační činnost, osvětovou a vzdělávací činnost, publikační činnost a podporu výzkumu, vědy a vzdělávání – vše v oblasti myslivosti, lesnictví a ochrany životního prostředí. Na tuto společnost přešel veškerý majetek, práva a závazky Nadace Střední lesnická škola, která byla zaregistrována OkÚ Děčín v roce 1993.

… ulice, vedoucí centrem v areálu Edeky byla pojmenována na ulici „Sladovnickou“?

… 29. července proběhlo další výběrové řízení, vypsané správcem konkurzní podstaty na prodej bývalého závodu Bytex 8C a vily čp. 598 s příslušenstvím a pozemkem v areálu tohoto závodu? Cena za obě tyto nemovitosti byla tentokráte snížena téměř na polovinu (u závodu na 1 470 t tis. Kč a u vily na 286 tis. Kč), snad se tedy již najde zájemce.

… se v našem městě začne opět kopat? Vzhledem k plynofikaci a budování centrální stoky bude velká část města znovu rozkopaná a občané se budou muset obrnit trpělivostí.

… rekonstrukce topení v Domě kultury přinese městu roční úsporu cca 120 tis. Kč? Právě s ohledem na vysoké náklady na topení byla rekonstrukce minulý měsíc zahájena.

… další tři pracovníci Městského úřadu absolovovali zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na Institutu pro místní správu, pro výkon své funkce? Tyto zkoušky musí podstoupit všichni pracovníci města, kteří vykonávají státní správu. Zkoušku složilo již 12 z 15ti přihlášených zaměstnanců. Zbylí tři čekají na výzvu k zahájení kursu.

… návštěvnost šluknovského kina Dukla se v poslední době zase zvyšuje? Tomu odpovídají také vyšší tržby – za 1. pol. 1999 bylo vybráno 71 tis. Kč.


Dobrá rada nad zlato …

Autor: red

 • Konvici, určenou k přípravě čaje nikdy nemyjeme saponátem. Stačí, vypláchneme-li ji vodou. Jednou za čas, když se uvnitř tvoří tmavé usazeniny, ji vymyjeme směsí vody, octa a soli. Podobný účinek má i jedlá soda.
 • Škvaření sádla – sádlo pokrájíme hodně nadrobno, dáme škvařit, poté sádlo pokropíme kávovou lžičkou svařeného studeného mléka a pořádně mícháme. Tím docílíme výborné chuti sádla a pěkných načervenalých škvarků.
 • Aby nás cibule při krájení nepálila do očí, dáme na prkénko lžíci vody. Cibule vodu vtáhne, přestane pouštět šťávu a my nebudeme slzet. Nakrojenou nespotřebovanou cibuli pak můžeme posolit a v krabičce uložit do chladničky.

Z činnosti šluknovských hasičů 24.6. - 25.7. 1999

Autor: Jindřich Müller ml., velitel SDH Šluknov

POKRAČOVÁNÍ VE VÝBORNÝCH VÝKONECH

Celoroční vyhodnocení o nejlepší družstvo v hasičské zručnosti naší oblasti, 3.ročník „Florián cupu Šluknovského výběžku“, pokračovalo soutěží v Jiříkově, která byla letos již čtvrtou z celkového počtu sedmi. Jednalo se o 10.ročník „Memoriálu bratří Skramužských“.

Proti předešlým ročníkům muselo z důvodu zmenšení soutěžní plochy, dojít i ke změnám v propozicích. Bylo vypuštěno hašení požáru pěnou a soutěžilo se tedy jen v požárním útoku s překážkami s prodlužováním hadic. Náš sbor se účastnil opět dvěma družstvy a obě se s provedenými změnami vypořádala velmi dobře, když našla jen jednoho přemožitele, a to ve sboru z Království. Jedná se tedy o další skvělý úspěch, umocněný tentokrát tím, že jsme do našeho města přivezli všechny tři medaile. Družstvo z Království se tímto vítězstvím dostalo i do čela průběžného celkového hodnocení.

Soutěž se konala 3.července s těmito výsledky :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
KRÁLOVSTVÍ
ŠLUKNOV
CÍSAŘSKÝ

Filipov
Rumburk
Jiříkov I.
V. Šenov
Jílové-Modrá
H. Podluží
Jiříkov II.
Mikulášovice
D. Poustevna
84,7 s.
86,7
92,4

95,4
97,7
98,7
101,9
105,7
110,0
111,1
132,2
148,1

ženy:

1.
2.
3.
4.
V. Šenov
KRÁLOVSTVÍ
D. Poustevna
Jiříkov
92,6
95,6
114,4
187,5

 

Výsledky Florián cupu po 4.kolech :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KRÁLOVSTVÍ
V. Šenov
ŠLUKNOV
CÍSAŘSKÝ

H. Podluží
Rumburk
Jiříkov
Mikulášovice
D. Poustevna
Jílové-Modrá
Varnsdorf
49 bodů
47
43
38

28
26
26
26
17
15
3

ženy:

1.-2.

3.
KRÁLOVSTVÍ
V. Šenov
D. Poustevna
10 bodů
10
4

Největší naší akcí v červenci pak bylo zajištění části programu na Šluknovských letnicích. Kdo se přišel podívat, mohl vidět vystavenou techniku, kterou jsme zajistili i z okolních měst, především pak moderní automobilový žebřík s košem z Děčína. Tím přijeli i členové lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru, kteří provedli slanění a výstup do nejvyššího podlaží šluknovského zámku. Naši členové pak předvedli ukázku zásahu u autonehody, s vyproštěním zraněné osoby z osobního vozidla. Na závěr pak naše dvě soutěžní družstva předvedla dvě různé ukázky požárních útoků s překážkami ve kterých právě tak úspěšně reprezentují naše město (viz fotografie ke článku Šluknovské letnice). Předvedené ukázky by se pak daly vzít i jako pozvánka na další hasičská klání, kde by mohli příchozí povzbudit naše členy. Po prázdninové přestávce bude další kolo následovat 21.srpna v Mikulášovicích, šesté předposlední pak 4.září ve Varnsdorfu za nemocnicí a poslední 18.září u nás, právě na rybníku pod zámeckým parkem.

V uvedeném období pak v hlavní činnosti - zásazích, provedli šluknovští hasiči 10 výjezdů. Ve třech případech se jednalo o požáry, třikrát o pomoc u autonehod a ostatní byly technické zásahy. Největším případem byl požár sena v seníku v Císařském, na který se též přijela podívat televize Prima a který jste tak mohli sledovat v televizním zpravodajství.


ČERNÁ KRONIKA

Autor: npor. Petr Horák

Z činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šluknov:

Za I. pololetí roku 1999 bylo evidováno 101 tr. činů, což je o 8 tr. činů více, než v roce předcházejícím. Objasněno bylo 59 tr. činů, přičemž objasněnost činí 58,42 %. Nárůst tr. činnosti byl zaznamenán hlavně u majetkové tr. činnosti, kde se zvedla objasněnost o 7 %. Konkrétně u krádeží vloupáním byl zaznamenán nárůst o 7 případů, objasněnost u těchto případů činí 39,39 %, v roce předcházejícím činila objasněnost těchto případů 26,92 %.

V nočních hodinách bylo odslouženo celkem 1496 hodin, bylo zadrženo 18 podnapilých řidičů, ve veřejném pořádku bylo uloženo 115 pokut v celkové výši 14.700,- Kč. Za přestupky v dopravě bylo uloženo 359 pokut v celkové částce 151.700,- Kč.

Výsledky za I. pololetí r. 1999 jsou zhruba na stejné úrovni s obdobím roku předcházejícího. Z celkového počtu 101 tr. činů i nadále převládá majetková tr. činnost, která se podílí na tomto počtu 66 případy, z toho podíl krádeží vloupáním činí 33 případy. Na základě tohoto přehledu bude kladen důraz hlavně na oblast majetkové tr. činnosti s tím, aby byla udržena objasněnost na stávající úrovni s důrazem na prevenci. I když objasněnost činí 58,42 % za I. pololetí r. 1999, OO P Šluknov se umístila v rámci okresu na šestém místě.

 

slk0805.jpg

K fotografii havarovaného vozidla FORD:

Řidič tohoto vozidla přecenil své schopnosti, nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky a s vozidlem havaroval. Dopravní nehoda se neobešla bez těžkého zranění spolujezdce.

Foto: Hasiči Šluknov

slk0806.jpg

K fotografii havarovaného vozidla ŠKODA:

Jako zázrakem při této dopravní nehodě nepřišel nikdo o život. Automobil se sice ocitl na stromě, ale osádka vozidla vyvázla jen s drobnými oděrkami. Řidič tohoto vozidla nepřizpůsobil jízdu svým schopnostem a přecenil své síly. Svou roli sehrála rychlá jízda.

Foto: Hasiči Šluknov


Městská policie Šluknov

Autor: Lubomír Falout, velitel MP Šluknov

Výňatek ze zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění – pokračování z minulých čísel ŠN:

§16

Je-li důvodná obava, že je ohrožen život, nebo zdraví osoby, a nebo hrozí – li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt, nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony, a nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

Při provádění zákroků, úkonů, nebo jiných opatření podle odstavce 1, je strážník povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby: nemusí tak učinit, hrozí - li nebezpečí z prodlení.

Po provedení zákroků, úkonů, nebo jiných opatření podle odstavce 1, je strážník povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže – li tak učinit uživatel, nebo jiná oprávněná osoba.

O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše strážník úřední záznam.

§17

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí, nebo může být zabrána.

Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

O odnětí věci sepíše strážník úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystaví potvrzení o odnětí věci, odňatou věc předá strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout.

 

Z činnosti MP:

 • společně s PČR shánění nájemníka, z jehož bytu vycházel kouř
 • pomoc PČR při shánění dat o pohřešované osobě
 • zajištění RZS pro zraněného muže, který byl nalezen na silnici
 • zajišťování hladkého průběhu vyplácení soc. dávek v pokladně MěÚ
 • zastaveno vozidlo, jehož řidič neměl žádné doklady - společně s PČR, předáno k projednání Celní stráži
 • společně s PČR odvoz řidiče k odběru krve, z důvodu alkoholu mu PČR zadržela řidičský průkaz
 • zajištěn, společně s PČR, muž ze Šluknova, který rozbíjel výlohy u obchodů na náměstí
 • přijato a předáno PČR oznámení o úmrtí v DPS
 • ve spolupráci s HZS Šluknov, zajištěno odstranění spadlého stromu přes cestu
 • pomoc PČR při ohledání místa požáru
 • na základě oznámení občanů výjezd k muži, který nejevil známky života, společně s PČR, bylo zjištěno, že dotyčný byl v podnapilém stavu
 • řešení sousedských vztahů
 • společně s ostatními bezpečnostními složkami zajišťování pobytu prezidenta republiky
 • řešení rušení nočního klidu na sídlišti společně s PČR
 • řešení rodinných vztahů na sídlišti
 • pomoc PČR při řešení napadení a krádeže finančního obnosu
 • řešení porušování veřejného pořádku na sídlišti
 • několik výjezdů k alarmům
 • společně s PČR výjezd na ubytovnu
 • řešení přestupku podle § 50 zák. o přestupcích

Vážení spoluobčané, na základě připomínek některých občanů našeho města znovu uvádím telefonní čísla, na která je možno volat v případě nouze, nebo upozornění:

Tísňová volání:

150………….. Hasiči

155………….. Rychlá záchranná zdravotní služba

158………….. Policie ČR

386333………… Policie ČR Šluknov

386334………… Městská policie Šluknov

0602/881677….. Městská policie Šluknov – mobil

386410…… …… Pohraniční policie Šluknov

391444………… Zdravotní pohotovostní služba Velký Šenov

V případě potřeby je možno na tato tel. čísla bez obav zavolat.


Rok v mateřské škole ve Svojsíkově ulici

Autor: Eva Heinzová, ředitelka MŠ

slk0807.jpg

Mikuláš 1998

slk0808.jpg

Vánoce 1998

slk0809.jpg

Topení moreny 1999

slk0810.jpg

Pálení čarodejnic 1999

Mateřská škola ve Svojsíkově ulici spolu s Městským úřadem vyhlašuje dodatečný zápis pro školní rok 1999/2000. Zároveň chceme upozornit na možnost umístění dětí do speciální třídy pro děti s vadami řeči.

Zápis se uskuteční 19. srpna 1999 od 10.00 do 15.00 hodin v mateřské škole.


UFO ???

Autor: red

Ve středu 28. července zavolal do redakce ŠN pan Koňák, abychom se přijeli na něco podívat. A tak jsme vzali fotoaparát a vyrazili do Království.

Za kostelem jsme se dali doprava, cestou mezi poli na Valdek a těsně před Rumburskou ulicí přímo do pole.

Na kraji již krásně nazlátlého pole pšenice vedly do pole koleje a my se vydali po jejich stopách. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme uprostřed pole nalezli naprosto přesně „uválený“ kříž ve tvaru krucifixu, zhruba 30 metrů dlouhý s pravidelnými rameny (škoda, že redakce nevlastní letadélko, z něhož by bylo možné vyfotit tento úkaz shora).

slk0811.jpg

Pole má od Pozemkového fondu ČR v pronájmu pan Michalíček, který si spolu s panem Houdkem marně lámal hlavu nad tím, jakou vlastně technikou mohl kdosi neznámý tak naprosto přesně a pravidelně a v takové velikosti kříž udělat, vždyť zničeno je téměř na 3 000 m2 obilí a vznikla škoda asi za 4 000,- Kč.

Jedno je však jasné, UFO to nebyli, bylo to dílo lidských rukou - těm to však nic nepřineslo, snad jen tu spoustu, na první pohled nesmyslné, práce.

I ta však určitou logiku měla – kříž byl přesně na hranici mezi pšenicí a žitem, byl "„vyroben“ tam, kde neznámého „umělce“ nemohl nikdo spatřit. Že by Nostradamova předpověď o konci světa již v těchto dnech podpořila určité „umělecké sklony“?


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )